Isı Yalıtımının Amacı, Enerjiyi Yaşam Şartlarından Taviz Vererek Tüketmek Değil, Enerjiyi Verimli Kullanmak ve Konforlu Yaşam Şartlarını Daha Az Maliyetle ve Çevreye Daha Az Zarar Vererek Sağlamaktır.

ISI YALITIMIresimevguzel

İskelet taşıyıcı sistem içinde nispeten ince duvarlara sahip binalarımızda, düşük maliyetle ısıtma ve soğutma yapabilmek, küf, terleme, korozyon vb. sıkıntılarla karsılaşmamak ve daha sağlıklı ortamlarda çevre kirliliğini en aza indirerek yasamak için günümüzde etkin bir şekilde ISI YALITIMI (Mantolama) kullanılarak binaların ısıl performanslarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Binanın ısıl performansının değerlendirilmesinde kullanılan iki önemli terim, sıcaklık ve isidir. Sıcaklık ve isi terimleri arasındaki farkın açıklanması, ülkemizde oldukça yerleşmiş olan yanlış kullanımlardan kaçınılması için önemli olmaktadır

Sıcaklık, Isı alışverişine sebep olan, maddeye ait ve kütlesinden bağımsız bir özelliktir. Birimi Derece Santigrat (°C) veya Kelvin (K)’dır dır
Isı, Sıcaklık farkı nedeniyle oluşan iletim halindeki enerjiye isi denilmektedir. Maddeye ait bir özellik değildir. Birimi Joule (J) dür. Sıcaklıkları farklı iki sistem, birbirleri ile temas edince sıcaklığı yüksek olan sistemden, sıcaklığı düşük olan sisteme doğru kendiliğinden bir isi iletimi meydana gelir.

 

 

Dis-cephe-izolasyon-malzemeleri-montajiYukaridaki açiklamalara göre duvarin havanin v.b bir maddenin (havanin, duvarin, masanin vb) isisindan bahsedilemez, sicakliklari belirtilir. Çünkü isi maddenin bir özelligi degildir, iletim halindeki enerjidir. Isi iletimi asagidaki üç farkli yolla gerçeklesir.Kondüksiyonla (iletimle): Atomlarin titresimleri sirasindaki çarpismalari sonucu gerçeklesen isi iletimidir. Bu nedenle konduksiyonla isi iletimi en fazla kati cisimlerde görülmektedir.Konveksiyonla (tasinimla): Molekülleri serbestçe hareket eden akiskanlarda (sivi veya gazlarda), moleküllerin uzun mesafeli yer degistirmeleri sonucu olusan isi iletimidir.Radyasyonla (isinimla): Isi enerjisinin, isinim yolu ile (elektromanyetik dalgalarla), herhangi bir ara tasiyiciya gereksinim göstermeden iletilmesi halidir. Isi iletimi zamana bagli bir büyüklüktür. Isi iletiminin zamanla azalip çogalmasi veya sabit kalmasi, isi iletiminin rejimlerini meydana getirir.
Yapı konusunda kullanıcı açısından önemli bir ihtiyaç, yapı ile ilgili teknik bilgilerin, özel bilgi birikimi gerektirmeyecek şekilde anlaşılabilmesidir. Satın alınan veya Kiralanan binaya ödenen paranın karşılığında kullanım süresince, kişilerin sağlıklı ve üretken olarak yasayabilecekleri ortamların en düşük maliyetle sağlanabilmesi tüketicinin bir binadan bekleyeceği en önemli özelikler arasındadır. Bir binanın iç dekorasyonunu, kapı ve pencerelerini, aksesuarlarını (kapı kolu, lavabo, vb) tüketicinin daha sonra istediği yönde değiştirebilmesi mümkündür. Ama kendisinin sağlıklı ve üretken olarak ve düşük kullanım maliyetleri (su, elektrik vb. faturalar, bakim, onarım faturaları vb.)ile yasayabileceği ortam şartlarını belirleyen yapıya ait teknik özellikleri, bina bittikten sonra değiştirmesi oldukça zordur. Bu sebeple binayı satın alırken binanın bu açıdan sorgulanması tüketicinin yararınadır
Yapılarda isı yalıtımı enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre kirliliğini önler. Duvar, isi köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır. Yeterli yalıtım yasam kalitesine katkıda bulunur ve bina dokusunun korunmasına yardımcı olur. Sağlıklı ve rahat yasam sadece uygun isi ve nem şartlarına sahip olan mekânlarda mümkündür.
Eğer bir fayda-maliyet karsılaştırması yapılırsa, isi yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır. Bununla birlikte inşaatın fiziksel ve teknik prensiplerinin incelenmesi ve yüksek kalitede uygun yalıtım malzemesinin kullanımı önemlidir. Binalarda isi yalıtımının bulunmayışı veya yetersiz olması sonucu ısıl konforun, yani kullanıcıların sağlıklı ve üretken olmaları için Gerekli ısıl şartların, sağlanabilmesi için çok yüksek yakıt tüketimi gerekir.

Çoğunlukla da bu tüketime ekonomik sebeplerle ulaşılamaz ve kullanıcıların sağlığının bozulmasının yanında, Binanın iç yüzeylerinde terleme (havanın içindeki su buharının iç yüzeylerde yoğuşması) veya küf oluşumları (su buharının duvar içinde yoğuşması) görülür. Binanın taşıyıcı elemanlarında bu yoğuşma sonucu korozyon da oluşabilir ki, bu husus binaların sağlamlığı açısından çok önemlidir.Bu olumsuzluklara ilave olarak yine de yüksek yakıt faturaları ödenir.tugla-kaplama

Bu sorunların giderilmesinin tek yolu doğru ISI YALITIMI uygulanmasıdır. Ancak isi yalıtımı doğru malzeme, detay ve uygulama ile gerçekleştirildiği zaman faydalıdır. Üzücü olan yanlış uygulamaların sonucunda yaşananların suçlusu olarak isi yalıtımının görülmesi ve kişilerin isi yalıtımı yapmaktan uzaklaşmasıdır. Hâlbuki doğru malzeme, detay ve isçilikle yapılan isi yalıtımı ile hem konforlu mekânların elde edilmesi ve hem de her yıl ısıtma ve /veya soğutma faturalarının en az yarısının tasarruf edilmesi mümkündür.

Isı yalıtımı ısınma amaçlı enerji tüketimini olduğu kadar soğutma amaçlı enerji tüketiminin azaltılmasında da faydalıdır. Öncelikle küf ve boyada görülen hasarlar, yalıtımsızlıktan veya isinin ehli olmayan kişilerce yapılan ve doğru olmayan malzemelerin kullanılmasından kaynaklanır. Doğru yalıtım ise bu sorunları ortadan kaldıracaktır. Hatta iç yüzeylerde görülen terlemenin sebebi pek çok durumda didardan su girmesinden kaynaklandığı sanılsa da aslında isi yalıtımı olmayışının sonucunda iç yüzeylerin sıcaklıklarının düşmesi ve iç ortamdaki buharın bu yüzeylerde yoğuşmasıdır. Isı yalıtımı ile bu sorunların da çözülmesi mümkün olacaktır.
03 29 01Ayrıca, binanın tasıma gücü güvenliği açısından beton ve demirin korozyonunun önlenmesi için yapılacak en doğru koruma da binaya, dışarıdan kesintisiz şekilde isi yalıtımı uygulanmasıdır. Böylelikle beton ve demir, atmosfer şartlarının olumsuz etkilerinden (yağış, sıcaklık vb.) de korunduğu için binanın kullanım ömrü güvenli bir şekilde uzayacaktır. Isı köprülerinin oluşumu da önlenecektir. Isı yalıtımı sonucu ısıtma/soğutma cihazlarının daha düşük kapasiteli seçilebilmesi ve donanımının daha az maliyet gerektirmesi de, her yıl sağlanacak yakıt tasarrufuna ilave mali kazançlardır.
Ülkemizde isi yalıtımının yeterli düzeyde yapılabilmesi için TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının uygulanması gerekir
TS 825 ZORUNLU BİR STANDART’TIR

Bu sebeple yeni yapılan her binanın Q yil değerinin hesaplanmış olması ve standarda verilen sinir değere eşit veya küçük olması gerekir. Isı yalıtım hesaplarında elemanların (duvar, pencere, çatı vb) ayrı hesaplanması uygun değildir ve Standartlarda izin verilmemektedir.

Günümüzde her binanın bütün olarak incelenmesi ve toplam yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının belirlenmesi gerekir. Genleştirilmiş Polis tiren Köpük (Expanded Ploystyrene Foam) veya kısaltılmış sekliyle EPS isi yalıtım malzemesinin, Isıl iletkenliği çok düşüktür Çevre şartlarına dayanıklıdır, uzun ömürlüdür Yoğunluğu geniş bir aralıkta değiştirilebilir ve böylece bütün özellikleri geniş bir aralıkta istenilen şekilde kontrol edilebilir Su emme değeri çok küçüktür,dekoratif-dis-cephe-yalitim-sistemleri

Bir çok diğer isi yalıtım malzemesine göre hem üretim aşamasında hem de daha sonraki süreçte daha çevre dostudur (içinde ve üretiminde ozon tabakasına zarar verici CFC vb. içermez, direkt olarak küresel ısınmaya sebep olmaz, geri dönüşümü olan bir malzemedir. Çok iyi darbe emme özelliği vardır Bakteri büyümesine karsı dirençlidir İstenilen biçimde üretilebilir, uygulama kolaylığına sahiptir

Bu özelliklere ek olarak
EN EKONOMİK ISI YALITIM MALZEMESİ OLMASI
sebebiyle ısı yalıtım uygulamalarında önemli üstünlüklere sahiptir ve dünyada ve ülkemizde kullanımı yaygındır.